Pravna določila


Družba MAGAS d.o.o. bo s potrebno skrbnostjo pri oblikovanju spletnih strani poskušala zagotavljati točnost in ažurnost podatkov na svojih spletnih straneh, vendar ne prevzema nikakršne odgovornosti o njihovi točnosti in celovitosti. Vsi uporabniki uporabljajo objavljeno vsebino na lastno odgovornost. Niti družba MAGAS d.o.o. niti katerakoli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi te spletne strani, ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi izhajala iz dostopa, uporabe ali nemožnosti uporabe informacij na teh spletnih straneh ali za kakršnekoli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini.

Vse informacije in podobe, ki jih vsebujejo spletne strani TROMBO.net so v zakonsko dovoljenem okviru predmet avtorske zaščite ali druge oblike zaščite intelektualne lastnine. Dokumenti, objavljeni na teh spletnih straneh, so lahko reproducirani le v nekomercialne namene, pri čemer morajo ohraniti vsa navedena opozorila o avtorskih ali drugih pravicah in se ne smejo prepisovati, razmnoževati ali kako drugače razširjati v komercialne namene. Blagovne znamke in storitvene znamke, ki se pojavljajo na teh straneh, so registrirane znamke družbe MAGAS d.o.o. oziroma ima omenjena družba pravico do njihove uporabe.

Družba MAGAS d.o.o. si pridržuje pravico, da spremeni vsebino teh spletnih strani kadarkoli, na kakršenkoli način in ne glede na razlog brez predhodnega opozorila. Pri tem ne prevzema odgovornosti za kakršnekoli posledice takih sprememb.


Zaščita zasebnosti in uporaba osebnih podatkov


Družba MAGAS d.o.o. bo vse pridobljene podatke o obiskovalcih spletnih strani varovala v skladu z veljavno slovensko in evropsko zakonodajo.
Vaše osebne podatke pridobivamo, ko se identificirate pri koriščenju naših storitev oz. pri nakupu, nas kontaktirate po elektronski pošti, telefonu, v pisni obliki ali prek socialnih omrežij, ko izpolnite katere koli vnosne obrazce, naročite naše storitve, ko uporabljate našo spletno stran in njene funkcije ali na kakršen koli drug način, s katerim nam posredujete osebne podatke.
Zbiramo tudi podatke o vaši uporabi naše spletne strani s piškotki in podobnimi tehnologijami. Več informacij o tem, kako te tehnologije uporabljamo za zbiranje informacij o vas.
Vaše podatke obdelujemo zgolj v okviru zakonitih pravnih podlag in izbranih namenov.
Z vašimi podatki ravnamo z najvišjo možno skrbnostjo. Vaše osebne podatke praviloma obdelujejo le naši zaposleni, ki so zavezani k zaupnosti in jih redno izobražujemo in usposabljamo za varno ravnanje s podatki.

V nekaterih primerih pa vaše podatke v našem imenu in po naših navodilih obdelujejo naši zunanji izvajalci. Z zunanjimi izvajalci vedno sklenemo ustrezno pogodbo o obdelavi podatkov, s katero jih zavežemo k enaki ali višji stopnji varnosti vaših podatkov. Zunanji izvajalci vaših osebnih podatkov ne obdelujejo za lastne namene. Vedno izbiramo zunanje izvajalce znotraj Evropske unije (EU). Kadar obdelavo osebnih podatkov za na izvaja izvajalec izven EU, poskrbimo za ustrezne zaščitne ukrepe.
Zunanji izvajalci za nas izvajajo zlasti:
• poštne storitve in zagotavljanje e-komunikacijskih orodij;
• Zagotavljanje spletnih storitev in drugih storitev informacijske tehnologije za naše nemoteno poslovanje
Vaših osebnih podatkov ne posredujemo nikomur, razen če to od nas zahteva zakon ali če nam to izrecno dovolite ali če tretjega pooblastite, da mu posredujemo vaše podatke.
Zaradi zakonske obveznosti, nekatere podatke posredujemo AJPES, na podlagi obrazložene pisne zahteve pa tudi drugim državnim organom, ki to od nas zahtevajo za potrebe vodenja konkretnih postopkov.
Vaših osebnih podatkov ne iznašamo v tretje države.

 

Varnost


Ponudnik uporablja ustrezna tehnološka in organizacijska sredstva za zaščito prenosa in shranjevanja osebnih podatkov.

 

Omejena odgovornost


Informacije in podatke na tej spletni strani so zbrani s pomočjo notranjih in zunanjih virov in so namenjene izključno informativni predstavitvi uporabnikom ter so objavljene brez kakršnih koli jamstev oziroma zagotovil glede njihove popolnosti ali točnosti. Informacije so lahko v času ogleda zastarele, četudi so bile točne na dan objave. Svetujemo vam, da vsako informacijo, pridobljeno s tega spletnega mesta, preverite, preden jo uporabite v kakršni koli obliki. Informacije, ki so tukaj podane, vas ne oproščajo odgovornosti, da sami preverite pravilnost podatkov.
Uporabniki tega spletnega mesta se strinjajo, da do omenjenega spletnega mesta in njegovih vsebin dostopajo na lastno odgovornost. MAGAS d.o.o. ter vsi drugi, ki so sodelovali pri sestavljanju vsebine, izdelavi ali vzpostavitvi tega spletnega mesta, ne prevzemajo odgovornosti za škodo ali kakršno koli kršitev, nastalo zaradi dostopanja ali nezmožnosti dostopanja do njega, zaradi uporabe ali nezmožnosti njegove uporabe, ali zaradi dejstva, da se je uporabnik zanesel na informacije, objavljene na njem.

 

Končne določbe


Morebitne spore iz teh splošnih določil rešuje pristojno sodišče v Ljubljani.

 

Piškotki


Ob obisku naše spletne strani v skladu z vašimi dovoljenji zbiramo tudi podatke o vaši uporabi naše spletne strani s piškotki in podobnimi tehnologijami.

 

Kontakt

 
MAGAS d.o.o.
Kamnik pod Krimom 152
1352 Preserje
tel.: +386 1 3633354
gsm: +386 31 328886